Blomsterfältet på Fröst

Från jorden till de vackra borden – Sommaren 2022 är året som vi kommer att öppna upp våra vackra fält för snittblomsodling.

I år är det första året som Blomsterbonde och jag har nu cirka 120 löpmeter med produktionsbäddar igång. Alla blomster odlas från frö, knöl eller lök i anslutning till odlingen, för att få bästa förutsättningar till omsorgsfullt och naturnära odlade blommor. 

Odlingarna är ett långsiktig projekt där jorden står i fokus, och med odlingsmetoder inspirerade från gjorda erfarenheter så som ”No dig” och ”Market gardening”, så kommer de första åren vara helt fokuserade på att bygga kvalitet i odlingarna. Men självklart hoppas  jag på en skörd redan i år. 

Något som också är viktigt är att hitta flera användningsområden för skörden för att aktivt jobba med svinn. Därför kommer jag också att jobba med ätbara blommor för att förädla, torkade blommor för längre säsong och en öppenhet för innovativ användning av odlade blomster och grödor. 

Stolt medlem och styrelseledamot i Snittblomsodlare i Sverige

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Läs mer...

RSS
Follow by Email
Instagram