Fröst Dahliastrategi

Dahlior är en av våra mest älskade trädgårdsväxt att odla! Har man en gång odlat en dahlia är risken stor att odlingen ökar dramatiskt och för vissa av oss till den grad att det nästan går över styr. Nej skämt åt sido, det är så ofantligt roligt att frossa i dahlior. 63 000 namngivna sorter finns det att välja mellan. Det är också en växt som också lätt blir drabbad olika typer av sjukdomar och brister. Det är en ojämn kamp vi måste föra och ändå är det ingen garanti.

Här hos mig på Fröst blomsterfältet är det transparens och tydlighet som gäller i hur vi ändå hela tiden sträva efter att odla friska och frodiga dahliaplantor. Jag fokuserar på att dra upp dahlior till snittblommor och till försäljning av krukodlade dahlior. Undantagsfall och ännu på prov drar jag upp knölar för sticklingar. Jag säljer inte enbart knölar utan vill följa upp kvaliteten över uppdrivningen.

Sortiment

Varje år köper jag hem ett större parti av nya knölar för att förnya snittblomsodlingen och för att dra upp krukodlade dahlior till försäljning. Jag väljer leverantörer efter referenser och köper enbart hos väletablerade företag. Alla nya knölar dras upp separat och skilt från de knölar som vinterförvaras och dras upp på nytt.

Alla knölar som vinterförvaras och odlas till snittblomsodlingen, dras upp separat i eget växthus.

Växtskydd

Jag jobbar förebyggande med växtskyddet för de två olika separata odlingsytorna. Viktigt är att minimera och eliminera alla skadeinsekter som kan drabba odlingen. Jag använder mekanisk, fingrar och klisterlappar, och biologisk bekämpning med hjälp av skadeinsekternas egna fiende. Men även sådant som såpa och vatten används. I bäddarna vittjar vi fällor för tvestjärtar och ser till att hålla sniglar i schack. Vi ser till att vara vänner med nyckelpigor så att dom trivs i våra odlingar.

I odlingen

I odlingen använder vi oss också av ett växtföljdsschema för att ge jorden chans att byggas upp och blir motståndskraftigare. Efter att dahlior har odlats i en bädd så följer alltid ett år med gröndgödsling och där efter år med mer robusta blommor för att minimera risken att olika typer av virus och skadliga bakterier finns kvar i jorden. En aktiv jordhälsa gynnar friska och robusta plant.

Alla verktyg används separat i de olika odlingsytorna och tvättas regelbundet. Bevattning sker med droppslang för att minimera risken att överföra smitta mellan plantor.

Knölarna dras upp lagom till att växthusen själva kan alstra värme från dagsljus och vi använder endast en frostvakt för att inte helt stå rådlösa om en köldknäpp kommer sent på säsongen. Vi jäktar inte uppdrivningen av plant, utan låter planten växa av egen takt för att får robusta och frodiga plantor. Gödning bygger på fermenterat näringstillförsel av bokashi och ME näringsvätska.

Bevattning

Under odlingssäsongen har vi droppbevattning och vattnar strategiskt för att hushålla och ändå bibehålla fukt över tid i bäddarna. Plantorna får både regelbunden näringsvatten.

Trots våra insatser så kan vi inte garantera att en dahliaplanta drabbas under växtsäsongen då det är svårare att kontrollera miljön ute i odlingen eller i era trädgårdar. Om en planta ändå drabbas och vid minsta tecken tas plantan bort och destruerar den så att den inte riskerar att smitta vidare.

Men jag tröstar mig själv med att mina blommor i alla fall är giftfria och odlade med kärlek.

Virus

Virus är, som i alla sammanhang, smittsamt och väldigt svårt att rå på. Till skillnad till oss människor så kan inte en dahlia bilda antikroppar utan har dahlian virus så är det för att stanna.

För dahlian så smittas det via växtsaft, som när vi använder sekatörer eller andra verktyg. Men mest är det insektsangrepp som är den stora boven. Till exempel Trips som suger ur växtsaften och bladet blir sedan brunt och skadat. Man ser angreppet som massor av prickar.

Det finns några olika virus som angriper dahlian, men det man hör mest om är mosaikvirus. Man ser bäst på att bladen gulnar utefter bladnerverna som sedan sprider sig som ett mosaik mönster.

Virus dödar inte plantan men försvagar den och hämmar knoppbildning. Viruset finns i hela plantan och inte värd att odla vidare på. Plantan ska därför tas bort, destrueras och inte läggas på komposten.

Knippebakterios

Orsakas av bakterie i jorden men kan också följa med knölen och smittan kan överföras av bevattning, dött växtmaterial och verktyg. Tydligast ser man vid knölen där “broccoli”-liknande tillväxt uppträder. Bakterien angriper celler i växten som gör att plantan skjuter onormalt mycket skott och lägger all kraft på detta. Plantan blir försvagad och blomningen uteblir. Det finns inget som tyder på att plantan kan återhämta sig utan ska därför tas bort, destrueras och inte läggas på komposten.

Om dahlian har odlats i rabatter eller bäddar så kan det vara svårt att byta jord. Det viktiga är att inte odla dahlia eller någon av andra växter som kan angripas på samma plats. Knippebakterios kan angripa ca 50 andra typer av växter. Med tiden försvinner bakterierna i jorden. Ett tips kan vara att odla någon typ av gröngödsling. Att förebygga med god jordhälsa och växtrotation är en förutsättning för att undvika denna typ av sjukdom.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Läs mer...